Renas Rengøringsfirma
 

Vi gør rent med hjertet!

Telefon: 70 23 93 93

 

Rengøringsfirma med omfattende kvalitetssikring

Rengøringsfirmaet Renas har en af branchens mest omfattende systemer til sikring af medarbejdernes kvalifikationer og kvaliteten i de daglige rengøringsydelser.

 

  Rengøringsfirma med kvalitetssikring  

Gennemarbejdet kvalitetssikringssystem

For at sikre, at vi leverer de aftalte serviceydelser, anvender vi vores eget gennemarbejdede system til sikring af høj kvalitet i rengøringen.

Rengøringsfirma med daglig og månedlig kvalitetskontrol

Når vi som rengøringsfirma har opnået det fulde kendskab til et rengøringsområde, fastlægger vi en intervalplanlægning og et kvalitetssikringssystem med følgende elementer:

  • Kvalitetsbedømmelse - Udføres en gang månedligt med skriftlig dokumentation.
  • Daginspektion - Udføres dagligt uden skriftlig dokumentation.
  • Løbende dialog med medarbejdere - Daglig eller efter behov.

Vores kvalitetsbedømmelser foregår uanmeldt, og resultatet gennemgås med vores kontaktperson hos kunden samt med den ansvarlige serviceassistent. Resultaterne sammenholdes med tidligere bedømmelser, og der udleveres en kopi til kunden.

Rengøringsfirma med systematisk uddannelse af rengøringspersonale

Vores serviceassistenter bliver alle uddannet og trænet i vores kvalitetssikringssystem. Først når det er dokumenteret, at de kan efterleve de kvalitetskrav, der er aftalt med vores kunde, får de lov til at arbejde selvstændigt. Alle medarbejdere deltager i rengøringstekniske kurser, der dels afholdes internt, og dels hos vores leverandører, der underviser vores medarbejdere i anvendelse af rengøringsmidler og rengøringsudstyr.

Rengøringsfirma med høje mål for jobtilfredshed

Som bekendt er en af de største udfordringer i rengøringsbranchen at kunne fastholde medarbejderne i jobbet. Derfor måler vi som rengøringsfirma os selv på vores evne til at udvikle medarbejdernes kompetencer, jobtilfredshed, personlige udvikling samt engagement i det daglige arbejde.

 

 

   

 

 

Rengøringsfirma med kvalitetsstyring

Kvaliteten af Renas' ydelser er lagt i faste rammer med arbejds-planer, kvalitetsskemaer og kvalitetsrapporter.
 

Kvalitetsskema

Eksempel på arbejdsplan